Bijeenkomsten

Begin 2017 heeft voetbalvereniging HC ’03 het initiatief genomen om bestuurders van alle sportverenigingen en –stichtingen uit Drempt, Hummelo en Keppel uit te nodigen en te praten over de toekomst van het sportlandschap in onze gemeenschap. We wonen in een gebied waar in sterke mate sprake is van krimp en hoe kunnen we er nu met z’n allen voor zorgen dat we een gezond aanbod van sportfaciliteiten houden. Vanaf het begin is Stichting Zonnewater bij die bijeenkomsten betrokken geweest.

Eind augustus, in de eerste bijeenkomst na de zomervakantie, stond de toekomst van het Hessenbad op de agenda. Alle aanwezigen zijn bijgepraat over de stand van zaken, over de subsidieaanvraag en over de noodzaak om het samen structureel anders aan te pakken om de kosten te dekken en het zwembad weer rendabel te maken.

Voor de subsidieaanvraag die we voor 1 oktober hebben ingediend, moesten we aantonen dat meerdere lokale partijen zoals bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen de aanvraag steunen. Met een handtekening hebben alle betrokken partijen hun steun kenbaar gemaakt. Daarvoor zijn we ze zeer dankbaar.

Op de bijeenkomst van 5 oktober heeft bestuurder Ingrid van Onna een presentatie gegeven. Daarin heeft ze ook de kansen benoemd die er nu liggen als de exploitatievorm van het zwembad wordt gewijzigd. Dan biedt het Hessenbad nieuwe kansen voor iedereen. Voor lokale ondernemers, voor gezondheidsinstellingen en voor jou als inwoner.
Benieuwd naar die presentatie? Je kunt hem hier downloaden.

In de bijeenkomst daarop, op woensdag 25 oktober, hebben veel betrokken inwoners meegepraat over de toekomst van het Hessenbad. In die bijeenkomst stonden twee vragen centraal:
1. Hoe kunnen we het draagvlak vergroten?
2. Hoe ziet het verdienmodel eruit?
In kleine groepen is met heel veel creativiteit gebrainstormd om manieren en activiteiten te bedenken die structureel geld opleveren en die het draagvlak en de draagkracht vergroten. De uitwerking van deze bijeenkomst vind je hier.