Wie zijn wij

Het openluchtzwembad Hesssenbad, sinds 1970 gevestigd op een prachtig gelegen locatie in Hoog-Keppel, kent al een lange geschiedenis. Met het seizoen 2012 wordt begonnen aan een nieuw hoofdstuk, nadat in januari van dit jaar zowel het Hessenbad als de naastgelegen sporthal Hessenhal door de gemeente Bronckhorst zijn overgedragen aan de Stichting Zorgbad Zonnewater. Deze stichting exploiteert sinds 2004 het warmwaterbad Zonnewater, eveneens gelegen aan de Monumentenweg, en beschikt nu over drie met elkaar verbonden sportaccommodaties in het groene Hoog-Keppel.

De Stichting zal daarmee haar therapeutische bewegingsprogramma uitbreiden en nieuwe producten, op de terreinen sport, bewegen en lifestyle ontwikkelen en aanbieden. De voorziening als geheel met een belangrijke recreatieve functie blijft daarnaast beschikbaar voor de inwoners en de sportverenigingen van Drempt, Hummelo en Keppel. Een unieke situatie, die bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie binnen deze kernen.

Aan de overdracht is een intensieve periode voorafgegaan, waarin zorgvuldig is samengewerkt tussen Zonnewater en een groot aantal partijen. Het college van B en W en de betrokken ambtenaren van de gemeente Bronckhorst, de dorpsraden Drempt, Hummelo en Keppel-Eldrik en bestuurders van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties zijn, samen met Zonnewater, verantwoordelijk voor dit mooie resultaat.