Buitenbad Hessenbad

De geschiedenis van het Hessenbad

Nadat eind jaren zestig het voormalige zwembad aan de Oude IJssel te Laag-Keppel in verband met de waterverontreiniging ter plaatse moest worden gesloten, stelde een commissie zich tot doel een nieuw zwembad binnen de gemeentegrenzen van Hummelo en Keppel te realiseren. Dankzij een succesvolle actie vanuit de bevolking werd in het najaar van 1967 geld ingezameld voor de realisering van de bouw. Deze actie met de naam ‘Vul de Ton’, verwijzend naar het streefbedrag van 100.000 gulden, slaagde ruimschoots. Het resterend bedrag van circa  500.000 gulden, inclusief de grondkosten werd door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Na een voorbereidingsperiode van ruim twee jaar, werd op zaterdag 25 april 1970 het openluchtzwembad Hessenbad op feestelijke wijze geopend.

De exploitatie van het nieuwe bad werd verzorgd door de stichting Recreatie Hummelo en Keppel, een rechtstreeks samenwerkingsorgaan van gemeentelijke overheid met de inwoners. Na de gemeentelijke herindeling in 2005 kwam het Hessenbad, samen met de openluchtzwembaden in Hengelo en Steenderen, te vallen onder de gemeentelijke sportaccommodaties van Bronckhorst. In het kader van privatisering van de gemeentelijke sportaccommodaties besloot de gemeenteraad van Bronckhorst op 24 november 2011 zijn goedkeuring te geven aan de overdracht van sporthal Hessenhal en openluchtzwembad Hessenbad in Hoog-Keppel aan de stichting Zorgbad Zonnewater.

De feestelijke opening van het zwemseizoen 2012 – het eerste seizoen na de privatisering – is op vrijdag 13 april 2012. Op deze dag vindt ook de ceremoniële overdracht plaats van Hessenbad en Hessenhal van de gemeente Bronckhorst naar Stichting Zorgbad Zonnewater.

Buitenbad Hessenbad

Monumentenweg 32
6997 AH Hoog-Keppel
Telefoon     (0314) 38 08 10
E-mail         info@www.hessenbad.nl
Internet       www.www.hessenbad.nl