Schoolzwemmen

Voor leerlingen van de vier basisscholen in Drempt, Hummelo en Keppel is het schoolzwemmen een vast onderdeel van het bewegingsonderwijs. Aan het mogelijk maken daarvan hechten de gemeente Bronckhorst en de Stichting Zorgbad Zonnewater veel waarde. De ‘natte gym’ voor de groepen 3 t/m 8 start in de week na de opening van het Buitenbad Hessenbad en heeft eenmaal per week plaats. De scholen bepalen in onderling overleg wanneer gegymd wordt in de Sporthal Hessenhal of gezwommen in het Hessenbad. In overleg kan ook op maandag- en vrijdagmiddag onder schooltijd door de basisscholen gebruik worden gemaakt van het Hessenbad. In dat geval gaat het om vrij te zwemmen en is er geen lessituatie.

Met name in de onderbouw kan sprake zijn van kinderen die de zwemkunst nog niet machtig zijn, het accent ligt dan op watergewenning en spelend bewegen in het instructiebad. Maar ook door alle groepen heen kan het niveau van zwemvaardigheden sterk verschillen. Groepsgewijs wordt aandacht besteed aan technieken en de zwemvaardigheden en het conditie opbouwen. Uiteraard is er ook tijd voor vrij zwemmen en spelen in het water. De basisschool is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind tijdens het schoolzwemmen. Het zwembad is medeverantwoordelijk. Samen staan ze garant voor: de hygiëne en de veiligheid, het gebruik van de hulpmiddelen en het toezicht tijdens het zwemmen.

 

Tijden Uren
Dinsdag 9.00-14.00
Woensdag 11.00-12.00
Met uitzondering van de schoolvakanties